Dystrybuowane aktualizowanie cache za źródło dynamiczny routing protokołu